MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 99266

  DUYURULAR

CEZAYİR' de TİCARET YAPMAK

C E Z A Y İ R ' de  Y A T I R I M 

            Ülkemizin içinde bulunduğu Finansal daralmalar sonucunda Yatırım fırsatı arayan iş insanlarımız Yurtdışında ticaret anlamında doyuma ulaşmamış yeni pazar arayışına girmişlerdir.

          

           Bu pazarlardan ve ülkemize yakınlığı ile bilinen Cezayir yatırım için Türk İş insanlarını beklemektedir. Cezayir 2,4 milyon km2 ile ve 40 milyon etkin nüfusu ile avrupaya yakınlığı ile beraber gelişmekte olan  Kuzey Afrika'nın ortasında Doğal Kaynakları ile zengin ve Ticareti ithalata dayalı bir ülkedir.

          

           Ülkenin Doğal Kaynak zenginliğinden dolayı  Enerji maliyetleri düşüktür. Nitelikli personeli ki Halkın büyük çoğunluğu Fransızca ve Arapça yı anadili olarak konuşmaktadır ve uluslararası firmaların fazla olması sebebiyle çalışan kesimin çoğunluğu ingilizce de bilmektedir. İşgücü maliyeti Türkiye ve Avrupa ile karşılaştırıldığında düşüktür.

 

          Cezayir de Ticaret yapmanın en önemli noktası Şirket kar oranları oldukça yüksektir.

 

           Cezayir'de özellikle yatırım fırsatları şunlardır ; 

Metal işleme, Hidrolik bağlayıcılar, Elektrikli ve ev aletleri, Endüstriyel kimya, Mekanik ve Otomotiv, İlaç üretimi, Havacılık, İnşaat ve Gemi onarımı, İleri teknoloji, Gıda işleme, Tekstil ve Giyim, Deri ve Kereste ürünleri, Ahşap ve Mobilya endüstrisi 

 

Cezayir'de Projenin yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak, 10 yıla kadar vergi muafiyeti sağlayan önemli vergi teşvikleri devlet tarafından sağlanmaktadır.

 

Ayrıca diğer avantajlar ;

 •     Güney ve yayla bölgelerinde altyapı çalışmaları ile ilgili masrafların kısmen ya da tamamen geri ödenmesi ve gelişiminin devletin katkısını gerektirdiği alanlar;
 •     Genç iş arayanların işe alınmasında işverenlerin sosyal güvenliğe katkısının azaltılması
 •     Karşılıklı anlaşma ile arsa imtiyazı, 33 yıldan fazla yenilenebilir ve satışlardan kaynaklanan aynı mülk haklarına yol açar.
 •     Yatırımın gerçekleşmesi çerçevesinde elde edilen arsa ve mülklerde kira bedelinin bedelinde indirim
 •     İhracatın arttırılması yapılan yatırım için projelerinin ömrü boyunca vergi muafiyetleri.
 •     5 yıldan beri Geçici Muafiyet, şirketlerin vergi (IBS), Küresel Gelir Vergisi (IRG) ve Ciro Üzerindeki Vergilerden yararlanması ve çelik ve metal sanayi sektörlerindeki belirli faaliyetlerde yatırımlara verilen banka kredilerindeki faiz oranının% 3'lük bonusu, hidrolik bağlayıcılar ve Elektrikli Ev Aletleri, Endüstriyel kimya, mekanik ve otomotiv Eczacılık, havacılık, gemi inşa ve onarım, ileri teknoloji, gıda işleme, tekstil ve giyim, deri ve türevleri, ahşap ve mobilya endüstrisi.
 •     Endüstriyel firmaların araştırma ve geliştirme alanındaki yatırımları için gerekli olan KDV, gümrük vergileri, eşdeğer vergiler veya diğer herhangi bir ücretten muafiyet.
 •     % 50 oranında vergi indirimi, şirketler için vergi (IBS) veya Global Gelir vergisi (IRG), bireyler ve tüzel kişiler için ortak hukukta, Illizi, Tindouf, Tamanrasset ve Adrar'ın vilayetlerinde aktif ve mali olarak ikamet etmesi halinde 1 Ocak 2015'ten itibaren 5 yıl.
 •     Kamu Hazine İdaresinin desteğiyle, sanayi şirketlerinin teknoloji ve ustalığın elde edilmesine yönelik yaptıkları yatırımların, ürünlerin endüstriyel rekabet oranını ve rekabet gücünü artırmak için yaptıkları yatırımların vergi indirimleri.
 •     31 Aralık 2019 tarihine kadar, otel standartlarına göre yerel olarak üretilmeyen teçhizat ve mobilya alımlarında indirimli gümrük vergisi uygulamasının “Quality Plan Tourism Algeria” kapsamında modernizasyon ve iyileştirme kapsamında uygulanması 
 •     Sosyal güvenliğe katkı paylarının azaltılması (genç iş arayanların işe alınması)

 

Yanlış algılardan dolayı Cezayir Devleti Yabancı yatırımcıları koruyan uluslararası sözleşmelere imza atmıştır.

 • Uluslararası garantiler ve tahkim ile ilgili uluslararası yatırımcıların koruma sözleşmelerine üyelik;    
 • Yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına ilişkin 48 adet ikili anlaşma ve anlaşma imzalanması;
 • Çifte vergilendirmede 65 adet ikili anlaşmanın imzalanması (kaynak DGI).

 

Cezayir' de yatırım yapan firmaların karşılaştığı zorluklar kısaca

Yavaş idari prosedürler, yatırımlarda en az %51 yerlilik oranı istemektedir. Vergi hukuku ve Mevzuat ile ilgili karşılaşılan problemler bizim uzmanlık alanımızdır, ve bu tip karşılaşılacak sorunlarda ekibimiz gerekli çözümleri müşterilerimize sunmaktadır.

 

Cezayir'de Şirket Türleri

Şirket kuruluşlarında en az %51 yerlilik oranı istemektedir. Bütün kurulacak şirketlerde Cezayirli bir ortak gerekmektedir.

SARL (Limited şirketi) : En az bir ortakla kurulabilmektedir. Ülkemizdeki Limited şirketteki kurallarına benzemektedir. Sermaye minimum 100.000 Cezayir Dinarıdır.

SPA (Anonim şirket) :  En az 7 ortakla kurulabilmektedir. Ülkemizdeki eski Anonim şirket kurallarına benzemektedir. Yönetim kurulu tarafından yönetilir. Büyük yapı şirketleri tarafından kabul edilen bir şirket yapısıdır.

 

Firmamız; Cezayir'de Şirket kurulumu, Cezayir de kurulan firmanın denetimini ve Cezayir deki şirketlerin Türkiye'ye kar/zararının ve faaliyetlerinin raporlamalarını yapmaktadır.